Proiect organizat de
Centrul Carpato-Danubian
de Geoecologie și
editura DECESFERA Media SRL

eco foto m

ȊN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE

CARE DORESC SĂ PUBLICE UN ARTICOL ȊN VOLUMUL ANUAL DEDICAT

ZILEI PĂMÂNTULUI – 22 APRILIE

VOLUMUL VA PURTA TITLUL

„CONTRIBUŢII LA EDUCAŢIA PENTRU DEZVOLTARE SUSTENABILĂ”

colectia parteneriat

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie realizează, în parteneriat cu Editura DECESFERA MEDIA SRL, un nou volum (al XX-lea) cu ARTICOLELE DVS. privind exemple de bună practică din experienţa personală ȋn educaţia pentru mediu.

PUBLICATIA este înregistrată la Biblioteca Naţională şi are I.S.B.N.

Volumul va avea un format A4, cu circa 150 de pagini

Articolul poate avea unul sau cel mult doi autori şi va fi publicat dacă veţi comanda cel puţin un exemplar, pe care să-l achitaţi conform datelor de mai jos:

Preţul volumului: 50 RON. Contravaloarea volumului se achită în contul RO78 RNCB 0075 0903 3807 0001, DECESFERA MEDIA SRL – BCR Filiala sector 4, menţionându-se numele profesorului care achiziţionează volumul.

Comanda pentru numărul de exemplare dorit se face trimiţând copia după chitanţă, în format electronic, numele complet, adresa personală, nr. de telefon, dar şi CNP-ul la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., acestea fiind necesare pentru emiterea facturii fiscale.

Pentru ca acest proiect să fie unul de ţinută şi în acord cu standardele impuse de CCDG, Editura DECESFERA MEDIA vă roagǎ sǎ respectaţi cerinţele exprimate mai jos. Nerespectarea acestora atrage după sine nepublicarea materialului.

1. Acurateţea şi exactitatea datelor ce vor fi cuprinse în lucrările transmise de autori. Datele sau conţinuturile care nu vor putea fi probate conduc automat la imposibilitatea de a publica acel rezumat în volum.
2. Textele autorilor trebuie să fie autentice (personale şi nu preluate) şi sǎ se încadreze obligatoriu în limita a 3700 - 4000 de caractere (circa 750 de cuvinte). Textele vor fi transmise doar pe cale electronică (la adresa de e-mail a Editurii: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Toate textele vor fi scrise cu diacritice şi vor respecta normele actuale de ortografie impuse de Academia Română.
3. Fiecare text va cuprinde:
1. Numele complet al autorului, funcţia, unitatea şcolară (articolul poate avea cel mult 2 autori).
2. Titlul articolului.
3. Textul propriu-zis - scris cu Times New Roman, 12 (obligatoriu în limita a 3700 - 4000 de caractere // circa 750 de cuvinte – o pagina).
4. Bibliografia.
4. Termen: MARTIE 2017

Informaţii veţi găsi şi pe site-ul www.ccdg.ro, unde vom anunţa periodic noutăţi cu privire la acest proiect.

VA RUGAM SA RESPECTATI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA
SI SA NU TRIMITETI TEXTE PRELUATE DE PE DIFERITE SITE-uri.
VĂ MULTUMIM PENTRU ȊNŢELEGERE!
© 2016 DECESFERA MEDIA SRL. Toate drepturile rezervate.