Proiect organizat de
Centrul Carpato-Danubian
de Geoecologie și
editura DECESFERA Media SRL

eco foto m

Protectia datelor cu caracter personal

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electroniceDECESFERA MEDIA SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Prin înscrierea în cadrul Proiectului „Eco fotografia anului” / „Patrula Eco”, orice participant își exprimă acordul ca toate datele cu caracter personal solicitate prin formularul de înscriere să fie incluse în baza de date a DECESFERA MEDIA SRL, persoană juridică înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, avand numarul de notificare 37537.

Scopul prelucrărilor este evidența și jurizarea participanților la activitățile instructiv-educativeîn domeniul ecologiei, protecției mediului înconjurătororganizate de DECESFERA MEDIA SRL în parteneriat cu CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE.

Categoriile de date prelucrate sunt: numele și prenumele; vârsta; adresa; telefon; e-mail; formarea profesională; imaginea (doar dacă dvs. ne trimiteți materiale foto și/sau video în care puteți fi identificat). Aceste date vor fi stocate în baze de date interne și vor fi șterse după închiderea ediției proiectului și atribuirea premiilor. Ele nu vor fi vândute sau transferate altor operatori.

Anumite date (numele și prenumele, categoria de vârstă, formarea profesională și localitatea) vor fi afișate pe site-urile organizatorilor dedicate proiectelor și vor fi accesibile publicului larg. Aceste date vor fi cuprinse în listele cu participanți înscriși în proiect, în listele cu rezultatele proiectului și, acolo unde este necesar, pentru a atribui unui participant materialele scrise, foto și video trimise de acesta pentru a fi publicate pe site. Aceste liste și materiale pot ramâne afișate pe site până la încheierea proiectului.

Alte date cu caracter personal vor fi solicitate exclusiv participanților desemnați câștigători în cadrul proiectului și coordonatorilor. Aceste date sunt prevăzute expres în legislația financiar contabilă națională aplicabilă la data desfășurării proiectului și sunt necesare întocmirii facturilor, documentelor de raportare financiară și proceselor-verbale de predare primire în cazul acordării premiilor. Aceste documente vor fi arhivate la sediul organizatorului conform cu obligațiile legale aplicabile în acest domeniu.

Refuzul dvs. de a furniza aceste date cu caracter personaldetermină excluderea din cadrulProiectului, inclusiv imposibilitatea de a obține premiul.

Dacă aveți 16 ani sau mai putin, vă rugăm să obțineți permisiunea reprezentantului legal (părinte, tutore sau ocrotitor legal) înainte de a ne oferi date cu caracter personal. Fără acest acord, nu aveți voie să oferiți date cu caracter personal.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la DECESFERA MEDIA SRL, str. Barbu Lăutaru, nr. 8, bloc 23, ap. 56, sector 1, București. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

*Acest drept de opoziţie este exclus pentru prelucrărileobligatorii prevăzute de legislația fiscală.

© 2016 DECESFERA MEDIA SRL. Toate drepturile rezervate.